Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


iScholengroep

Het Rythovius College is sinds 2016 aangesloten bij de iScholengroep

De stichting iScholengroep Nederland is een onafhankelijke organisatie en vormt een netwerk van scholen die hun ervaringen delen op het gebied van informatietechnologie. De stichting behartigt de belangen van scholen die informatietechnologie gebruiken als middel tot vernieuwing en verbetering van hun onderwijs.

iScholenGroep is ontstaan vanuit de wens om ervaringen en expertise over de inzet van ICT in het onderwijs met elkaar te delen. Een groter wordende groep docenten binnen de iScholengroep geeft invulling aan die wens door zelf workshops en professionaliseringsactiviteiten voor collega’s te organiseren. Om anderen te inspireren, maar ook om daar zelf weer van te leren. Immers: wie onderwijst die leert het meest.

 


Schoolgids

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.