Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Samenwerking Centralpoint

Het Rythovius College heeft, op het gebied van iPads en laptops, een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de firma Centralpoint. Centralpoint biedt namelijk de mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden een device te kopen of huren (huurkoop). Leerlingen en ouders van het Rythovius mogen gebruik maken van de condities van deze samenwerking. 

Centralpoint stelt het zogenaamde ‘Choose IT portal’  beschikbaar voor de aankoop van devices.

De gunstige voorwaarden, die Centralpoint biedt, zijn:
1. Gunstige prijzen op iPads en (2-in-1) laptops en bijhorende accessoires.
2. Centralpoint biedt gunstige garantievoorwaarden.
3. Centralpoint biedt de mogelijkheid om een iPad of laptop te verzekeren.
4. Centralpoint biedt, naast koop, ook de mogelijkheid om een device te huren.


Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.