Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Gebruik iPad

1.       Werken leerlingen heel de dag op de iPad?

Nee, bij alle vakken wordt met schriften en (werk)boeken gewerkt. De iPad kan bij ieder vak en iedere les gebruikt worden als hulpmiddel om te variëren in de les. Als de iPad gebruikt wordt, dan worden deze meestal niet de gehele les gebruikt

2.       In welk systeem komt de iPad?

De iPads willen we opnemen in het systeem van school. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld betaalde apps gratis ter beschikking stellen aan leerlingen door middel van pushen. Daarnaast kan de docent leerlingen in de les volgen en helpen, of bepaalde apps tijdens de les toestaan of juist afsluiten om afleiding en fraude bij toetsen te voorkomen. Het Rythovius gebruikt hiervoor het MDM-programma, Jamf School.

MDM staat voor Mobile Device Management (MDM). Met MDM kan een systeembeheerder vanaf één centraal punt alle apparaten van medewerkers en/of leerlingen instellen en beheren. Gebruikers hoeven dus ook niet naar de systeembeheerder te komen voor updates of om hun instellingen te laten wijzigen.

Het is voor ons belangrijk om hierin transparant te zijn: wij hebben géén toegang tot de persoonlijke informatie op de iPad van uw kind, noch kunnen wij media (foto’s, video’s etc.) of gebruiksgegevens raadplegen. Ook beperken wij onze beheermogelijkheden tot het fysieke schoolterrein. Wij oefenen buiten schooltijden geen invloed uit op de iPad. Het kan echter incidenteel voorkomen dat een door school verspreide app buiten schooltijden geïnstalleerd wordt op de iPad van uw zoon of dochter; wij hebben geen controle over dit tijdstip aangezien het een geautomatiseerd proces betreft.

Het opnemen van de iPad in het systeem van school biedt de volgende mogelijkheden:

•      het voor het onderwijs benodigde apps kunnen eenvoudig geïnstalleerd of verwijderd worden;
•      op verzoek van leerling of ouder de iPad leegmaken of resetten vanaf afstand;
•      via MDM-systeem kan school zien wie de eigenaar is van het apparaat;
•      op verzoek van ouder/leerling kan getraceerd worden wanneer de iPad het laatst actief geweest is en in welke regio
       (bij verlies of diefstal);
•      op verzoek van ouder/leerling kan de vergrendelcode gewist worden;
•      op verzoek van ouder/leerling kan “lost mode” ingeschakeld worden bij verlies of diefstal;
•      tijdens schooltijden kunnen beperkingen geactiveerd op het device, zoals app Lock;
•      updates kunnen geïnstalleerd worden, die nodig zijn om apps goed te laten functioneren tijdens de les.

3.       Moet ik stappen doorlopen als ik de iPad voor het eerst op school in gebruik neem?

Ja, om de iPad goed op school te kunnen laten functioneren, dienen er bepaalde stappen doorlopen te  worden. 

1. De eerste stap is dat er een Apple-ID aangemaakt wordt. Dit kan eventueel met het school-e-mailadres. Een voorbeeld is: Jan.janssen@rythovius.nl of Ria.vanderschee@rythovius.nl.

2. De tweede stap is dat de iPad gekoppeld wordt aan het systeem van school. Indien u een iPad koopt via Centralpoint dan vindt deze koppeling automatisch plaats.
Wanneer een iPad elders wordt aangeschaft, dan dient u enkele gegevens door te geven aan onze afdeling Systeembeheer zodat zij de koppeling kunnen realiseren. De gegevens van de iPad kunt u doorgeven middels een mail aan systeembeheer@rythovius.nl . De gegevens zijn:
• Serienummer van de iPad;
• Macadres van de iPad.

 4.       Wat moet ik doen als mijn iPad (capaciteit) vol is?

De verwachting is dat 32 GB opslag meer dan voldoende is. Ongeveer 50 % dient u te reserveren voor schoolspecifieke zaken. Mocht het geheugen toch vol lopen, dan heeft u de volgende opties:

•     Apps of content verwijderen. U kunt bij Instellingen > Algemeen > Gebruik > Opslag zien welke Apps er op de iPad staan en hoeveel ruimte zij in gebruik nemen. Per App kunt u zien wat het aandeel documenten/gegevens is. Sla u foto’s en video’s die u maakt na enige tijd extern op, zodat u weer ruimte uitspaart.
•     Content plaatsen in OneDrive. Deze functionaliteit is onderdeel van Office 365 waar iedere leerling de beschikking over heeft.
•     U koopt een usb-stick met lightning-aansluiting en verplaatst content naar deze usb-stick.

 5.       Hoe lang gaat mijn iPad mee?

De gebruiksduur van een iPad zal afhangen van de omgang en het gebruik met de iPad.  Hieronder staan enkele tips, die positieve invloed hebben op de levensduur van de iPad:

•     Ga er voorzichtig mee om en gebruik u gezonde verstand. Een iPad is natuurlijk niet gemaakt om mee te tennissen, als dienblad, snijplank, etc.
•     Gebruik de door de Centralpoint geadviseerde hoes om de kans op beschadigingen te verkleinen.
•     Reinig de glasplaat regelmatig met een zachte droge doek. Bij ernstige vervuiling kunt u eventueel vochtige doek gebruiken, maar kijk uit met vloeistoffen!
•     Berg de iPad goed in u tas op, zodat deze niet beschadigt.
•     Wees voorzichtig tijdens het gebruik van de iPad met name in de gang en tijdens de pauze, zodat er geen krassen, deuken en andere beschadigingen optreden.
•     Schoon uw iPad op:

o   verwijder apps die u lange tijd niet hebt gebruikt, met uitzondering van de apps die door school geïnstalleerd zijn.
o   verwijder foto’s en films van u filmrol en sla ze eventueel op in OneDrive of een usb-stick. Zo blijft er voldoende ruimte om u iPad te laten werken.

6.       Kan de iPad op school worden opgeladen?

Nee, we hebben daar geen bijzondere voorzieningen voor getroffen. De iPad gaat normaal de hele dag mee en moet dagelijks thuis volledig worden opgeladen.


Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.