>>


iPad

Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt van de brugklassers van het Rythovius College verwacht dat zij een iPad van Apple mee naar school nemen om te gebruiken in de les. In de les leren we je hoe je op een creatieve en veilige manier met je iPad kunt omgaan en welke apps je goed kunt gebruiken. De iPad is een hulpmiddel in de les waarmee je de stof actiever en meer naar persoonlijke behoefte kunt verwerken. De docent voor de klas speelt daarbij nog steeds een cruciale rol. Een voordeel van digitale methodes/materialen is dat er extra oefeningen, bronnen, instructiefilmpjes en audiofragmenten aan toegevoegd zijn/worden, zodat je meer in eigen tempo en op eigen niveau zou kunnen werken.


Schoolgids


 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.