>>
Volg ons ook!

Het Rythovius College is een kleine school met grote mogelijkheden. De volgende schooltypes worden aangeboden: vwo (atheneum en gymnasium), havo en mavo (vmbo-t). De school kent een 1-jarige brugperiode. In leerjaar 1 zijn er klassen op verschillende niveaus: mavo, mavo/havo,havo/vwo en atheneum/gymnasium. Onze leerlingen kunnen kiezen voor een Kunst-, Science- of Sportstroom. In de onderbouw zijn er doorlopende programma’s in deze richtingen. Schoolbreed wordt vanaf de brugklas Anglia aangeboden.  

Wij voorzien op onze veilige, vertrouwde school in brede vorming, waar kennisoverdracht, reflectie en ontwikkeling centraal staan naast oefenen, uitproberen, vallen en opstaan. Het diploma dat leerlingen bij ons halen is een waardevolle stap naar vervolgonderwijs en de rest van hun leven. Belangrijke pijlers voor ons onderwijsbeleid zijn dan ook positiviteit, Bildung en openheid. Daarnaast kenmerkt onze school zich door het hoge niveau van onderwijs met goede resultaten, de goede leerlingbegeleiding en de veilige sfeer waarin kennen, gekend en erkend worden sleutelwoorden zijn.

               

Actueel

Talentstromen op het Rythovius

Science Sport Kunst


Mogelijkheid tot volgen vanSchoolgids


Download

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.