Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Sport

In de Sportstroom krijg je 2 lesuren sport & bewegen per week. Daarin komt een gevarieerd sportprogramma aan bod, dat verder gaat dan de gewone gymlessen: atletiek, turnen, zelfverdediging, zwemmen, bewegen & muziek, doelsporten, racketsporten, netspelen, klimmen enz. Voor sommige sporten maken we gebruik van accommodaties buiten de school.

Naast de extra lessen wordt er jaarlijks een aantal clinics georganiseerd, bijvoorbeeld op gebied van freerunning, bossabal, rolstoelbasketbal, kanoën en breakdance. In leerjaar 1 en 2 neem je deel aan projectdagen met land- en wateractiviteiten. In leerjaar 3 neem je tijdens de projectdagen deel aan diverse sportieve winteractiviteiten.

De mavoleerlingen volgen de talentstromen tot en met leerjaar 2, havo, atheneum en gymnasium tot en met de derde klas. Om activiteiten buiten de les te bekostigen vragen we per leerling een bijdrage van € 150 per jaar.


Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.