Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Science

Kies je voor de Sciencestroom, dan krijg je elke week twee uur Onderzoek & Ontwerpen (O&O). De focus ligt bij O&O op wetenschap en techniek, in de breedste zin van het woord. Het vak combineert de harde en de zachte kant. Zo leren we programmeren, samenwerken, omgaan met computers en bekijken we maatschappelijke uitdagingen zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, circulariteit, voedselproductie en overbevolking. In een groepje ben je bezig met een project. Ieder jaar doe je vier verschillende projecten waarbij we zoveel mogelijk verbinding zoeken met bedrijven in de buurt. We halen experts naar de les of gaan zelf op bezoek bij het bedrijf. Je gaat onderzoeken hoe iets werkt, bekijkt in je groepje de achterliggende theorie en ontwerpt een prototype, maakt een presentatie of schrijft een verslag. 

Naast de normale projecten heb je ook ieder jaar een projectweek, waarin je je extra gaat verdiepen in een interessant onderwerp.

De mavoleerlingen volgen de talentstromen tot en met leerjaar 2, havo, atheneum en gymnasium tot en met de derde klas. Om activiteiten buiten de les te bekostigen vragen we per leerling een bijdrage van € 150 per jaar.Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.