Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Science

Bij de talentstroom Science krijgen de leerlingen het extra vak O&O (Onderzoeken & Ontwerpen). Hierin onderzoeken we verschillende kanten van wetenschap en techniek. We kijken bijvoorbeeld naar programmeren, samenwerken, omgaan met computers en maatschappelijke uitdagingen. Vaak gaan de leerlingen in groepjes aan de slag om zichzelf te verdiepen in de stof. Natuurlijk met begeleiding van enthousiaste docenten en bedrijven.  

In de lessen Onderzoeken & Ontwerpen werken we vaak in projectvorm aan een onderwerp. Je gaat onderzoeken hoe iets werkt, bekijkt de achterliggende theorie en ontwerpt een prototype. Je maakt een presentatie of schrijft een verslag. Klas twee en drie hebben het hele jaar projecten.

De mavo-leerlingen volgen de talentstromen tot en met leerjaar 2, havo, atheneum en gymnasium tot en met de derde klas. Om activiteiten buiten de les te bekostigen vragen we per leerling een bijdrage van € 150 per jaar.


Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.