Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Science

Kies je voor de Sciencestroom, dan krijg je elke week twee uur Onderzoek & Ontwerpen (O&O). De focus ligt bij O&O op het kennismaken met heel veel verschillende technische opdrachten.
Het vak combineert de harde en de zachte kant van techniek, dus het nadenken over en maken van oplossingen voor technische problemen, bijvoorbeeld het ontwerpen van een speeltoestel. Je leert ook een presentatie geven, een filmpje maken of een verslag schrijven. De opdrachten komen van bestaande bedrijven of instellingen. Afhankelijk van het soort project werk je in het sciencelab, het technieklokaal of juist met computers. In een groepje ben je bezig met een project.

De opdrachten zijn geschikt om het beste uit jezelf en je groepje te halen. Door net dat stapje extra te zetten, kom je met je groep tot het mooiste resultaat. Als je voor de Sciencestroom kiest ga je mee op excursies en bedrijfsbezoeken. Je hebt één keer per schooljaar een activiteitenweek die over een speciaal onderwerp gaat.

De mavoleerlingen volgen de talentstromen tot en met leerjaar 2, havo, atheneum en gymnasium tot en met de derde klas. Om activiteiten buiten de les te bekostigen vragen we per leerling een bijdrage van € 150 per jaar.


Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.