Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Kunst

Leerlingen die voor de kunststroom kiezen, volgen in de brugklas atelier- en podiumkunst in totaal twee lesuren per week.

<span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; color:#444444">Een belangrijk doel van de Kunststroom is je creativiteit te ontwikkelen en belangstelling te kweken voor cultuur in brede zin. Daarom krijg je alle ruimte om je te verdiepen in de verschillende disciplines en je mogelijkheden te verbreden. Je doet mee aan workshops, bezoekt exposities, concerten, voorstellingen, je werkt aan producties en kunt je talent binnen en buiten de school exposeren.

In leerjaar twee en drie richt je je op verdieping van je kunsttalent in één van de vak-ateliers: beeldende vorming, dans, drama of muziek.

Er is één keer per schooljaar een week met projectdagen die helemaal in het teken staan van kunst; er worden workshops aangeboden en als het mogelijk is een museum en/of voorstelling bezocht.

<span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; color:#444444;border-width: 1pt; border-style: none; border-color: windowtext; padding: 0cm;">De mavoleerlingen volgen de talentstromen tot en met leerjaar 2, havo, atheneum en gymnasium tot en met de derde klas. Om activiteiten buiten de les te bekostigen vragen we per leerling een bijdrage van € 150 per jaar.


Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.