>>


Waar staan we voor?
Het Rythovius College wil een school zijn waar de ontplooiing van leerlingen, medewerkers en de school als totaal centraal staat. Hierbij staat kwaliteit voorop en is er ruim aandacht voor creativiteit, niet alleen binnen de creatieve vakken, maar binnen het hele leerproces. In de school nemen leerlingen en medewerkers hun verantwoordelijkheid. Daarbij wordt een duidelijk beroep gedaan op de professionaliteit van medewerkers. Alle in de school aanwezige kwaliteiten worden daarbij zoveel mogelijk ingezet. Dat alles gebeurt in een veilige omgeving, met een duidelijke structuur, heldere lijnen en een open communicatie.

Uiteindelijk genereert dit alles een maximale betrokkenheid van medewerkers, leerlingen en ouders bij de school.

Het motto van het Rythovius College luidt dan ook: Accent op jouw Talent.

Met het oog op de toekomst

Onze school geeft aantrekkelijk, motiverend en uitdagend onderwijs aan leerlingen van mavo, havo, atheneum en gymnasium. Onderwijs dat recht doet aan elke individuele leerling. De school legt accent op individuele talenten en biedt de leerlingen ruimte om hun talenten verder te ontwikkelen. Het aangeboden onderwijs is van kwalitatief hoog niveau.

Het dóórlopen van de leerlijnen: van basisschool via onderbouw, bovenbouw naar het vervolgonderwijs heeft onze bijzondere aandacht.

We streven naar een klimaat waarin zelfstandig studeren voor leerlingen vanzelfsprekend is. Dit betekent ook dat leerlingen in de bovenbouw uitgevallen lessen zelfstandig invullen. Het onderwijs wordt gegeven in een gebouw dat daarvoor optimaal ingericht is.Schoolgids

 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1 , 5521 CK Eersel

Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.