>>


Magister
Magister is een schooladministratiepakket gemaakt door de firma Schoolmaster. We gebruiken het voor het bijwerken van de roosters, de cijferadministratie en de leerlingenadministratie. Magister is een modern systeem dat gebaseerd is op internet. Leerlingen en ouders kunnen op elke computer, tablet of smartphone met een internetverbinding inloggen om cijfers, huiswerk en roosterwijzigingen te bekijken, de persoonsgegevens te checken of zich in te schrijven voor ouderavonden. Ook bevat Magister een elektronische leeromgeving (ELO). Het systeem wordt centraal beheerd en voldoet aan hoge veiligheidseisen.

Nieuwe leerlingen en hun ouders krijgen aan het begin van het jaar een brief met hun gebruikersnaam en wachtwoord. Met deze gegevens kan ook ingelogd worden op onze website.

Magister kan ook gestart worden vanuit het menu Snel naar onder aan iedere pagina.


Schoolgids

 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1 , 5521 CK Eersel

Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.