>>


Kwaliteit

Er vinden kwaliteitsonderzoeken plaats naar de waardering door het personeel, de leerlingen, de ouders, en de omgeving in de vorm van onder andere overleg, tevredenheidsonderzoeken en enquêtering op onderdelen. De notitie ‘Kwaliteitszorg’ doet verslag van de uitkomsten.

Inspectie

Op de kwaliteitskaart die elk jaar door de inspectie via het internet wordt gepubliceerd staan de resultaten van scholen vermeld. De opbrengstenkaart geeft informatie over examenresultaten, doorstroom en doubleren. De opbrengstenkaart en inspectierapporten kunt u voor iedere school inzien op www.onderwijsinspectie.nl. De slaagpercentages liggen bij het Rythovius hoger dan gemiddeld.

Verantwoording via Scholen op de kaart
De school legt ook externe verantwoording af via Scholen op de kaart. Dit is een digitaal systeem waarin een groot aantal relevante kenmerken van scholen voor vervolgonderwijs in Nederland worden gepubliceerd. Bovendien worden de schoolgegevens met betrekking tot deze kenmerken afgezet tegen de landelijke gemiddeldes. Deze informatie is te vinden op  scholenopdekaart.nl

Schoolgids

 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1 , 5521 CK Eersel

Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.