>>


Historie

Het Rythovius College in Eersel ontleent haar naam aan Rythovius, de eerste bisschop van Ieper. De naam Rythovius was aangenomen door Maarten Bouwens (1511-1583), een boerenzoon uit Walik in de parochie Riethoven. Hij had een bijzondere belangstelling voor onderwijs en besteedde veel energie aan het opzetten van scholen.

Het Rythovius College bestaat in zijn huidige vorm sinds 1994 en is ontstaan uit een fusie van het voormalige Rythovius College voor havo en vwo in Eersel (gesticht in 1957) met de Pastoor Aelenmavo uit Eersel (1967) en de Mavo Bergeijk (1958).

Het Rythovius College is een scholengemeenschap met als afdelingen:
  • vwo (atheneum en gymnasium)
  • havo
  • mavo (vmbo-T, met licentie voor leerweg ondersteund onderwijs)
 Schoolgids

 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1 , 5521 CK Eersel

Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.