>>


Gebouw

Het Rythovius College onderscheidt zich door een doelmatige bedrijfsvoering die gericht is op het bijdragen aan optimale voorwaarden voor het onderwijsleerproces.

Een mooie, frisse school met lokalen die zijn toegerust voor de moderne tijd: de school heeft (digitale) voorzieningen die passen bij eigentijds onderwijs en de ondersteunende processen zijn zo ingericht dat de bedrijfsvoering maximaal bijdraagt aan goed verlopende onderwijsleerprocessen.

Ook investeert de school met name in een gezond binnenklimaat o.a. op het gebied van lucht, geluid en esthetiek. 


Frisse scholen dragen bij aan betere onderwijsprestaties.

Duurzaamheid

Je ziet ze steeds meer: zonnepanelen. ‘Zonlicht omzetten in zonnestroom’; aantrekkelijk vanuit het oogpunt van duurzaamheid, milieuvriendelijk en onder de juiste omstandigheden ook financieel gezien interessant.  Dus waarom niet op een school? Voor het Rythovius College in Eersel in elk geval redenen genoeg om zich te verdiepen in de mogelijkheden op het gebied van zonne-energie. Expertise werd gevonden in een samenwerking met het Huis van de Brabantse Kempen en van Geffen Electrotechniek uit Eersel. 

Met toekenning van SDE subsidie (Stimulering Duurzame Energie) kon het plan nog voor de zomervakantie uitgevoerd worden. In juli 2016 zijn er 475 zonnepanelen op het dak gelegd, een totaaloppervlak van 800m2. De zonnepanelen hebben een productiecapaciteit van 125.000 Wattpiek (Wp), dat levert jaarlijks circa 120.000 kWh op. Voor de beeldvorming, een capaciteit die voldoende is voor circa 35 gezinnen. Voor de school betekent dit dat ongeveer 1/3 deel van het jaarlijks verbruik wordt teruggewonnen.

Het Rythovius College streeft naar een duurzame, milieuvriendelijke toekomst.Schoolgids

 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1 , 5521 CK Eersel

Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.