Volg ons ook!
>>

 

  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • GymnasiumWON

Miljoenen mensen zagen de appel uit de boom vallen, maar Isaac Newton vroeg zich af waarom deze viel. Uit veel onderzoeken blijkt dat nieuwsgierigheid de leerprestaties verhoogt. En dat is precies de reden waarom het Rythovius College de keuze maakte voor een nieuwe academische route op het vwo. 

Afdelingsleider Bart Schoenmakers: “We verwachten van onze leerlingen een nieuwsgierige, kritische blik naar buiten. Dus niet opzoeken, maar uitzoeken. Vandaar dat we zijn toegetreden tot de WON-academie. WON staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland; een netwerk van universiteiten en middelbare scholen. WON-coördinator Annelies van Rooy vult aan: “Met behulp van wetenschappers zetten we een leerlijn op van klas 1 t/m 6 vwo waarbij ‘onderzoekend leren’ en ‘leren onderzoeken’ centraal staan. Zo stimuleren we de academische houding en vaardigheden van onze vwo-leerlingen.”
 
Ondertussen hebben we voor al onze VWO-leerlingen een aanbod binnen het kader van WON. De eerste klassen worden vooral geprikkeld en verWONderd. Tijdens de lessen Smart Technology moeten alle vwo-brugklassers een onderzoeksvraag formuleren. Dat varieert van “Leren paarden sneller taken aan door middel van eten of stembeloning?” tot “Wat voor keuze maken mensen bij de aanschaf van voedsel? ”WON-docent Mark Lievens: “Met deze opdracht doorlopen de leerlingen alle fasen van de ontwerpcyclus. De leerlingen met het beste ontwerp mogen vervolgens deelnemen aan de regio-manifestatie. Dat is een soort conferentie waar wetenschappers spreken en leerlingen van verschillende WON-scholen hun onderzoek presenteren aan een professionele jury.” WON-docent Rutger van Oorschot vult aan: ”We willen onze leerlingen vooral laten verWONderen. Vorig schooljaar startten we in 2vwo met robotica, een educatief programma waarin leerlingen de maatschappelijke rol van wetenschap en technologie onderzochten aan de hand van verschillende opdrachten.” Dit schooljaar breiden we dat programma uit met een project van Artcadia, waarbij leerlingen gaan nadenken over onze maatschappij in de toekomst. Onze 3VWO-leerlingen worden ondergedompeld in een Big History-week waarop in 4VWO verder ingegaan wordt. Erwin van Dooren, WON-docent in de bovenbouw: “In 4vwo komt de Big History centraal te staan waarbij er vanuit diverse wetenschappelijke disciplines naar de geschiedenis en de rol van de mens daarin wordt gekeken. In 5vwo zetten we het eerste half jaar in op academisch schrijven en methodologie ter voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs.” Aanvullend bij die module academisch schrijven bij Nederlands, zal ook het vak Engels een module zakelijk schrijven aanbieden zodat onze leerlingen ook in staat zijn om in het Engels een verslag op te stellen over hun onderzoek.
Onze WON-docenten werden inhoudelijk gesteund met een opleiding onderzoeksdidactiek aan de Universiteit van Utrecht. Daarnaast is kennisdeling in het WON-netwerk belangrijk. Net als bij de leerlingen willen wij als WON-docenten ook steeds bijleren en blijven ook wij ons verWONderen.


Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.