Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Identiteit

Het Rythovius College is vernoemd naar Rythovius, de eerste bisschop van Ieper. De naam Rythovius was aangenomen door Maarten Bouwens (1511-1583), een boeren-zoon uit Walik in de parochie Riethoven. Hij was een zeer gelovig en gestudeerd man, hij promoveerde in de theologie, was lange tijd hoogleraar in Leuven en zeer begaan met scholing en opvoeding. Hij was betrokken bij de stichting van verschillende scholen en was de medeoprichter van het eerste seminarie in Nederland.

Het gedachtengoed van Rythovius leeft nog steeds. Dit komt tot uiting in de kernwaarden van Koers 2023: goed onderwijs, goed mens(-zijn), goed leven, goed handelen. Deze waarden inspireren ons in ons dagelijks handelen.

Goed onderwijs: leerlingen worden bij ons gezien en iedereen telt mee. Door te mogen oefenen, uitproberen, vallen en opstaan, groeien onze leerlingen. Ze worden geprikkeld om zelfbewust en zelfverantwoordelijk keuzes te maken. Op deze manier bereiden wij onze leerlingen voor op hun zelfstandige rol in de maatschappij.

Goed mens: onze grondhouding is positief, zo treden wij onze leerlingen tegemoet en stimuleren we hen om dit ook naar anderen te doen. Wij zijn hierin het voorbeeld. 

Goed leven: wij moedigen een open houding en het zoeken naar verbinding aan: niet alleen ik, maar ook jij, niet alleen hier, maar ook elders, niet alleen nu, maar ook vroeger en straks.

Goed handelen: iedereen heeft zijn eigen stijl en kwaliteiten en brengt op zijn eigen manier een belangrijk puzzelstukje de school en de wereld in. Door deze diversiteit te omarmen maken we de puzzel compleet.


Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.