Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Veiligheid

Het Rythovius College voert een actief veiligheidsbeleid. We werken samen met de politie in de regio, de gemeentes Eersel en Bergeijk, de leerplichtambtenaren en het CJG+, bureau Halt en de GGD.
Het Schoolveiligheidsplan van het Rythovius College beschrijft onze visie en ons beleid. We hebben bijzondere aandacht voor het tegengaan van discriminatie en pestgedrag. De school heeft een anti-pestprotocol.

Kleine, rustige school
We staan bekend als een kleine rustige school. Leerlingen voelen zich veilig in ons mooie gebouw. We willen graag een rustige school blijven.

We zoeken steeds naar de beste oplossingen om de prestaties van onze leerlingen te bevorderen. Zo volgen bijvoorbeeld de leerlingen van de mavo de meeste lessen in een ‘eigen’ mavo-afdeling, die centraal is gehuisvest in ons gebouw.

Leerlingenstatuut

De rechten en plichten van leerlingen staan in het leerlingenstatuut.


Schoolgids

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.