>>


Overstappen

Voor een overstap voor schooljaar 2019 - 2020 kunt u contact opnemen met:
- mavo: dhr. T. Hogendorp thogendorp@rythovius.nl
- havo: mevr. M. van den Boogaart mvdboogaart@rythovius.nl 
- vwo dhr. B. Schoenmakers bschoenmakers@rythovius.nl

Overstappen voor schooljaar 2019 - 2020 is niet meer mogelijk voor:
- mavo 2
- mavo 4

Voor alle andere leerjaren en niveaus wordt per aanmelding gekeken naar mogelijke plaatsing.

Inschrijving voor een overstap kan op 21 en 22 mei 2019 van 14.00 - 17.00 uur op onze school.

Rythovius College
Bospoort 1
5521 CK Eersel

We verzoeken om van te voren een afspraak te maken met de afdelingsleider.  Het e-mailadres van hen vindt u bovenaan deze pagina. Bij inschrijving verzoeken wij u mee te nemen:

- een kopie (voor- én achterkant) van het identiteitsbewijs van uw zoon of dochter

- een inschrijfformulier voor leerjaar 2 of voor leerjaar 3 t/m 6.

- indien van toepassing: aanvullende informatie of onderzoeken die van belang zijn voor de toelating. Indien van toepassing worden profiel- of sectorkeuzes met de daarbij behorende vakken in kaart gebracht.

Instroom externe leerlingen met een mavodiploma in 4 havo.

Leerlingen van buiten onze school zijn van harte welkom op het Rythovius College als ze van de school waar ze het mavodiploma hebben behaald een positief advies hebben op het gebied van capaciteit, werkhouding, zelfstandigheid en motivatie. Daarnaast kunnen ze worden toegelaten als ze geslaagd zijn met een gemiddelde van 6,8 of hoger. Het examenpakket mavo moet aansluiten bij het gekozen havo-profiel. 

mavo  mevr. C. Janssen cjanssen@rythovius.nl
havo mevr. M. van den Boogaart      mvdboogaart@rythovius.nl
vwo dhr. G. Munters gmunsters@rythovius.nl

Ov

mavo  mevr. C. Janssen cjanssen@rythovius.nl
havo mevr. M. van den Boogaart      mvdboogaart@rythovius.nl
vwo dhr. G. Munters gmunsters@rythovius.nl

Overstappen dit schooljaar is niet meer mogelijk voor:Schoolgids


Download

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.