Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Mediatheek

De mediatheek is een studiecentrum waar je: 

• rustig kunt werken; 
• boeken kunt lenen; 
• tijdschriften en kranten kunt lezen; 
• naslagwerken kunt raadplegen; 
• dvd’s kunt bekijken; 
• cd’s kunt beluisteren; 
• computers van de school kunt gebruiken. 

De mediatheek heeft een abonnement op ongeveer twintig tijdschriften, op drie dagbladen en op een aantal databanken. In de databanken kun je snel allerlei soorten informatie opzoeken die in de meeste gevallen niet via Google beschikbaar is. 

Aura Online

Onze mediatheek gebruikt het Aura Online systeem om boeken en leermaterialen te beheren. Er is nu ook een Aura iPhone/iPad en Android  app waarmee je het aanbod kunt inzien en kunt reserveren en verlengen.

De mediatheek is geopend van 8.15 - 16.15 uur.


Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.