Volg ons ook!
>>
 • Mavo
 • Havo
 • Atheneum
 • Gymnasium


Schoolvakken

Op het Rythovius College worden verspreid over mavo/ havo/ atheneum/ gymnasium de volgende vakken aangeboden:

 • Nederlands, Engels, Frans, Duits, klassieke vorming, Latijn, Grieks. De laatste twee worden samen met het vak KCV (Klassieke culturele vorming) gegeven.
  Anglia
 • wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek, smart technology, tech & design, lego league


  Talentstroom Science: Onderzoek en Ontwerpen

 • aardrijkskunde, geschiedenis en staatsinrichting, economie, bedrijfseconomie, organisatie, filosofie, levensbeschouwing en maatschappijleer, wetenschapsoriëntatie
  Talentstroom Ondernemen: Ondernemen
 • lichamelijke opvoeding 1 en 2, BSM (Bewegen Sport en Maatschappij)
  Talentstroom Sport: Sport en Bewegen
 • tekenen, muziek, handvaardigheid, beeldende vorming, drama, dans, CKV (culturele en kunstzinnige vorming), KVA (Kunstvak algemeen)
  Talentstroom Kunst: Atelierkunst, Podiumkunst, vakateliers tekenen, handvaardigheid, muziek, dans, drama

Alle talentstromen staan open voor mavo (leerjaar 1 en 2), havo en vwo (leerjaar 1 tot en met 3). 

Verder kent het vak Engels met The English Academy (TEA) een extra aanvulling voor leerlingen die hun Engels willen verbeteren. De bovenbouwleerlingen in het vwo krijgen Engels volgens de Cambridge methode en kunnen daarmee een certificaat behalen.

Lestijden

De lessen duren 50 minuten. Op dinsdagen wordt een 45 minuten-rooster gehanteerd..

 les  
 50 minuten  45 minuten
 1  08.20 - 09.10   08.20 - 09.05  
 2  09.10 - 10.00       09.05 - 09.50
   pauze
 pauze
 3  10.20 - 11.10
 10.10 - 10.55
 4  11.10 - 12.00
 10.55 - 11.40
 5  12.00 - 12.50  11.40 - 12.25
   pauze
 pauze
 6  13.20 - 14.10  12.55 - 13.40
 7  14.10 - 15.00  13.40 - 14.25
   pauze

 8  15.20 - 16.10  14.25 - 15.10
     pauze
 9  16.10 - 17.00  15.30 - 16.15

Rooster

Het lesrooster is beschikbaar via internet op het systeem Magister. Leerlingen en ouders kunnen op elke computer met een internetverbinding inloggen om het rooster en eventuele wijzigingen te bekijken.

Nieuwe leerlingen en hun ouders krijgen aan het begin van het jaar instructies om in te kunnen loggen bij  Magister. Leerlingen kunnen ook de app Meta gebruiken. Deze app is bedoeld voor leerlingen met een smartphone of tablet met Android of met Apple iOS. di
 1  08.20 - 09.10   08.20 - 09.05  
 2  09.10 - 10.00       09.05 - 09.50
 pauze   
 
 3  10.20 - 11.10
 10.10 - 10.55
 4  11.10 - 12.00
 10.55 - 11.40
 5  12.50 - 13.20  11.40 - 12.25
 pauze    
 6  13.20 - 14.10  12.55 - 13.40
 7  14.10 - 15.00  13.40 - 14.25
 pauze     
 8  15.20 - 16.10  14.45 - 15.30
 9  16.10 - 17.00  15.30 - 16.15

 les
ma wo do vr 
 di
 1  08.20 - 09.10   08.20 - 09.05  
 2  09.10 - 10.00       09.05 - 09.50
 pauze   
 
 3  10.20 - 11.10
 10.10 - 10.55
 4  11.10 - 12.00
 10.55 - 11.40
 5  12.50 - 13.20  11.40 - 12.25
 pauze    
 6  13.20 - 14.10  12.55 - 13.40
 7  14.10 - 15.00  13.40 - 14.25
 pauze     
 8  15.20 - 16.10  14.45 - 15.30
 9  16.10 - 17.00  15.30 - 16.15


Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.