Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Kwaliteit

Het Rythovius College kent een goed kwaliteitszorgsysteem, waarop constant zeer goed wordt gescoord (zie scholenopdekaart.nl). Daarnaast is de leerling- en oudertevredenheid goed (zie scholenopdekaart.nl). Jaarlijks evalueren we onze kwaliteitsresultaten en formuleren we speerpunten voor het daaropvolgende schooljaar. Dit doen we binnen alle lagen en afdelingen van de school. Alle drie de afdelingen en alle secties werken met jaarplannen en speerpunten. Op deze manier blijven we ons voortdurend ontwikkelen en verbeteren.

Inspectie

Op de kwaliteitskaart die elk jaar door de inspectie via het internet wordt gepubliceerd staan de resultaten van scholen vermeld. De opbrengstenkaart geeft informatie over examenresultaten, doorstroom en doubleren. De opbrengstenkaart en inspectierapporten kunt u voor iedere school inzien op www.onderwijsinspectie.nl. De slagingspercentages liggen bij het Rythovius hoger dan gemiddeld.

 

Verantwoording via Scholen op de kaart

De school legt ook externe verantwoording af via Scholen op de kaart. Dit is een digitaal systeem waarin een groot aantal relevante kenmerken van scholen voor vervolgonderwijs in Nederland worden gepubliceerd. Bovendien worden de schoolgegevens met betrekking tot deze kenmerken afgezet tegen de landelijke gemiddeldes. Deze informatie is te vinden op  scholenopdekaart.nl
...

Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.