>>


Inschrijven

Zit uw kind in de brugklas? Lees dan hier hoe u hem of haar kan aanmelden.

Inschrijven voor leerjaar 2 gaat via inschrijfformulier leerjaar 2,

voor hogere leerjaren gebruikt u inschrijfformulier leerjaar 3 en 6.

Schoolgids


 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.