Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Voor een nieuwe aanmelding (andere leerjaren dan brugklas) kunnen ouders zich melden via de mail (info@rythovius.nl), waarna een afspraak wordt ingepland. Wij verzoeken u om hierbij duidelijk uw naam, telefoonnummer, het niveau en het leerjaar waarvoor uw kind wordt aangemeld te vermelden. Voor alle klassen werken we met een wachtlijst.

Hier vindt u de formulieren voor het aanmelden van uw kind voor leerjaar 2 en hoger. Dit formulier dient ingevuld en meegenomen te worden wanneer u volgens de gemaakte afspraak naar school komt.

- Formulier leerjaar 2

- Formulier leerjaar 3 t/m 6

Schoolgids

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.