>>


Decanaat

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is bedoeld om leerlingen te helpen bij de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties en bij het maken van keuzes. Die competenties bieden handvatten zodat leerlingen op basis daarvan loopbaankeuzes leren maken, voor nu en in hun toekomstige loopbaan. De decanen begeleiden de profiel- en studiekeuze. Op deze site staat o.a. informatie over de LOB programma’s per afdeling, formulieren voor de aanvraag van buitenschoolse LOB activiteiten, tips voor ouders en een verwijzing naar diverse LOB websites.

 

De decanen zijn:

mavo   mevr. E. Biemans
  ebiemans@rythovius.nl
havo/vwo    mevr. N. den Braber  
  ndbraber@rythovius.nl

 


Schoolgids


 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.