Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


1. Hoe verloopt de inlevering van je schoolboeken in 2020?

Het inleveren van je schoolboeken verloopt dit jaar anders dan je gewend bent. I.v.m. de Coronamaatregelen komt Iddink niet op school en kunnen we de boeken niet op één dag innemen. Je levert volgens de aanwijzingen van Iddink hun boeken in een gesloten plastic tas in op school. Deze boeken worden door Iddink pas later gecontroleerd.

Wat heb je nodig?

1. Inleverformulier van Iddink: www.iddink.nl/downloads Print dit uit, leg de boeken bij elkaar en stop ze in een plastic tas, samen met het formulier. Volg hierbij de instructies op het inleverformulier op.
2. Inleverformulier van je Rythovius College.
- Leerjaar 1
- Leerjaar 2 mavo
- Leerjaar 2 havo/vwo
- Leerjaar 3 mavo
- Leerjaar 3 havo/vwo
- Leerjaar 4 havo
- Leerjaar 4 vwo
- Leerjaar 5 vwo

Print het formulier van je eigen klas/leerjaar en zoek de boeken bij elkaar (p.s. niet iedereen hoeft boeken van het RC in te leveren)

3. De lockersleutel wordt alleen door schoolverlaters en examenleerlingen ingeleverd. De anderen houden hun locker nog een jaar. Zorg wel dat deze leeg is, want ze worden schoongemaakt in de vakantie.

Controleer je pakket thuis, want achteraf inleveren van gemiste boeken levert altijd problemen en vaak een boete op.

Kom op de afgesproken dag en stipt op tijd op school. De boeken worden in de voorhal ingenomen, ingang via het plein (dus niet via de hoofdingang i.v.m. éénrichtingsverkeer). Volg de instructies van de begeleiders. Leg je pakket op de tafel bij je naam en plak een sticker op je tas van iddink en één op het inleverbewijs. Bewaar dit goed.

Naast de boeken van Iddink hebben de meeste leerlingen boeken van het Rythovius Boekenfonds ontvangen. Deze boeken moeten aansluitend ingeleverd worden. Het inleverformulier voor deze boeken kun je zelf downloaden en uitprinten via www.rythovius.nl Eindexamenkandidaten ontvangen een persoonlijk inleverformulier samen met hun examencijferlijst op 4 juni. Zonder inleverformulieren kun je geen boeken inleveren! Eventuele boetes kunnen i.v.m. de coronamaatregelen alleen met PIN worden betaald.

Wanneer moet je je boeken inleveren?

Kijk op www.rythovius.nl/inleveren voor de datum en de tijd waarop jij je boeken kunt inleveren. Kom ook echt op die tijd, je kunt niet even tussendoor inleveren. Indien je verhinderd bent, kun je iemand anders vragen jouw boeken in te leveren. Eventueel kun je de boeken op eigen kosten opsturen naar Iddink, maar dan heb je geen inleverbewijs. Doe dit dan wel vóór de inleverdag om een boete te voorkomen!

Hoe kom je aan je nieuwe schoolboeken?

In de zomervakantie worden je schoolboeken voor het nieuwe schooljaar op je huisadres bezorgd. Wij hebben dit helemaal uitbesteed aan de firma Iddink. Voorwaarde is wel dat je ze op tijd bestelt, vóór maandag 13 juli. De bestelcode voor 2020-2021 is WVQ3Z9TG


2. De inlevertijden per leerjaar

De precieze data en inlevertijden staan beschreven in onderstaande bestanden.
- Leerjaar 1 (maandag 6 juli)
- Leerjaar 2 (dinsdag 7 juli)
- Leerjaar 3 (woensdag 8 juli)
- Leerjaar 4 havo, 4 vwo en 5 vwo (donderdag 9 juli)
- Leerjaar 4 mavo (donderdag 25 juni)
- Leerjaar 5 havo (woensdag 24 juni)
- Leerjaar 6 vwo (dinsdag 23 juni)

Hierbij geldt het volgende:
- Doorlenen
: Sommige boeken heb je volgend jaar nog nodig, die kun je doorlenen en hoef je nu nog niet in te leveren. De rest van de boeken moet onbeschreven worden ingeleverd.
- Bovenbouw: Alle boeken die uitgereikt zijn, staan op dit formulier. Afhankelijk van je profiel heb je ze wel of niet ontvangen. Kijk goed welke boeken je moet inleveren en welke je kunt doorlenen.
- Doubleren: Als je (waarschijnlijk) blijft zitten, lever je toch de boeken in, net als je klasgenoten.
- Overstappen: Als je overstapt naar een andere afdeling (V->H of H ->M) of de school verlaat dan moet je alle boeken inleveren, ook de doorleenboeken. Meld je dan bij het speciale inleverloket van het Rythovius College.
- Examenkandidaten: De persoonlijke inleverlijsten van de examenkandidaten zijn samen met de brief van de examenuitslag verstrekt. 
-
Lockersleutel: Voor eindexamenkandidaten en schoolverlaters geldt: lever je lockersleutel in.

3. Zorg dat je kan pinnen bij een eventuele boete

Voor de boeken van het Rythovius Boekenfonds die beschreven of beschadigd zijn of niet worden ingeleverd, krijg je een boete die direct betaald moet worden. We houden daarbij rekening met de looptijd en voorraad van het betreffende boek. In verband met het coronavirus is alleen pinnen mogelijk.

Dit is een overzicht van de boetes.

4. Wat moet je dus meenemen?

1. huurboeken van Iddink + inleverformulier in een plastic tas 

2. boeken en inleverlijst van het Rythovius College

3. lockersleutel als je een eindxamenkandidaat of schoolverlater bent (zorg dan dat je locker leeg is)

4. geld voor eventuele boete

5. Boeken komend schooljaar

Eind juni ontvang je van Iddink, samen met het inleverformulier ook de informatie voor het bestellen van de boeken van volgend jaar. Het is belangrijk dat je dit vóór maandag 13 juli 2020 doet.

klik hier voor de lijst met boeken die volgend jaar door het Rythovius College worden uitgereikt.

6. Nog vragen?

Heb je extra informatie over het inleveren nodig of zijn niet al jouw vragen hier beantwoord, stuur een e-mail naar boekenfonds@rythovius.nl

2 havo
2 havo

Schoolgids

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.