Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Medezeggenschapsraad

Om ervoor te zorgen dat het Rythovius College goed functioneert, worden bijna dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij de schoolleiding. Maar omdat het beleid leerlingen, hun ouders en medewerkers aangaat, moet de schoolleiding overleggen met de Medezeggenschapsraad (MR). Afhankelijk van het onderwerp geeft de MR instemming aan dan wel advies over voorstellen van de schoolleiding.

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad bestaat uit acht leden:

vier leden van het personeel
dhr. H. Lavrijsen
        mevr. K. Meulenbroeks (voorzitter)
dhr. M. van Turnhout dhr. V. Arts

- twee ouders

dhr. D. de Haas
  dhr. M. Luysterburg  (voorzitter MR)

- twee leerlingen

L. Aidam F. Theuws

De  notulist is mevr. I. Gerritsen

De vier personeelsleden in de MR maken deel uit van de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad (pMR). 

Verkiezingen
Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad veel invloed uitoefenen op het beleid van de school. Verkiezingen bepalen wie er uiteindelijk mag meepraten en meebeslissen in de raad.

Bevoegdheden
Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

Vergaderingen
De MR komt tenminste zes keer per jaar bijeen. Daarnaast wordt wekelijks vergaderd door de PMR, die ook regelmatig overlegt met de schoolleiding.

Contact
Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.