Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Gebruik device

1.       Werken leerlingen heel de dag op hun device?

Nee, bij alle vakken wordt met schriften en (werk)boeken gewerkt. Het device kan bij ieder vak en iedere les gebruikt worden als hulpmiddel om te variëren in de les. Als het device gebruikt wordt, dan worden deze meestal niet de gehele les gebruikt.

2.       In welk systeem komt het device?

De devices willen we graag opnemen in het systeem van school. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld betaalde apps gratis ter beschikking stellen aan leerlingen. 

iPad
Voor de iPads gebruikt het Rythovius  hiervoor het MDM-programma, Jamf School. MDM staat voor Mobile Device Management (MDM). Het opnemen van het device in het systeem van school biedt de volgende mogelijkheden:

het voor het onderwijs benodigde apps kunnen eenvoudig geïnstalleerd of verwijderd worden;
op verzoek van leerling of ouder de iPad leegmaken of resetten vanaf afstand;
via MDM-systeem kan school zien wie de eigenaar is van het apparaat;
op verzoek van ouder/leerling kan getraceerd worden wanneer de iPad het laatst actief geweest is en in welke regio (bij verlies of diefstal);
op verzoek van ouder/leerling kan de vergrendelcode gewist worden;
op verzoek van ouder/leerling kan “lost mode” ingeschakeld worden bij verlies of diefstal;
updates kunnen geïnstalleerd worden, die nodig zijn om apps goed te laten functioneren tijdens de les.

Laptop / 2-in-1 laptop
Voor de laptop/2-in-1 laptop gebruikt het Rythovius  hiervoor het programma Microsoft Endpoint Manager. Het opnemen van de laptop in dit systeem van school biedt de vergelijkbare mogelijkheden zoals hierboven beschreven bij de iPad.

De ondersteuningsmogelijkheden van school zijn beperkt tot het fysieke schoolterrein en gedurende schooltijden. Buiten schooltijden bieden wij geen ondersteuning en beheer uit op het device. Het kan echter incidenteel voorkomen dat een door school verspreide app buiten schooltijden geïnstalleerd wordt op het device van uw zoon of dochter; wij hebben geen controle over dit tijdstip aangezien het een geautomatiseerd proces betreft.

3.       Moet ik als leerling stappen doorlopen als ik mijn device voor het eerst op school in gebruik neem?

Ja, om het device goed op school te kunnen laten functioneren, dienen er bepaalde stappen doorlopen te  worden. Tijdens de introductieweek aan het begin van het schooljaar wordt er instructie gegeven hoe het device op school gebruikt kan worden. 

4.       Hoe lang gaat mijn device mee?

De gebruiksduur van het device zal afhangen van de omgang en het gebruik.  Hieronder staan enkele tips, die positieve invloed hebben op de levensduur van het device:

Ga er voorzichtig mee om en gebruik u gezonde verstand. Een iPad of laptop is natuurlijk niet gemaakt om mee te tennissen, als dienblad, snijplank, etc.
Gebruik voor het device de door de Centralpoint geadviseerde hoes om de kans op beschadigingen te verkleinen.
Reinig de glasplaat regelmatig met een zachte droge doek. Bij ernstige vervuiling kunt u eventueel vochtige doek gebruiken, maar kijk uit met vloeistoffen!
Berg het device goed in u tas op, zodat deze niet beschadigt.
Wees voorzichtig tijdens het gebruik van het device, met name in de gang en tijdens de pauze. Zodoende treden er geen krassen, deuken en andere beschadigingen op.
Schoon uw device tijdig op:
verwijder apps die u lange tijd niet hebt gebruikt, met uitzondering van de apps die door school geïnstalleerd zijn.
verwijder foto’s en films van u filmrol en sla ze eventueel op in OneDrive of een usb-stick. Zo blijft er voldoende ruimte om uw device te laten werken.

6.       Kan de iPad of laptop op school worden opgeladen?

Nee, we hebben daar geen bijzondere voorzieningen voor getroffen. Voorwaarde voor het betreden van de lessen is bij schoolstart een volle accu. De iPad of laptop gaat normaal de hele dag mee en moet dagelijks thuis volledig worden opgeladen.Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.