Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Ouders

Als ouder van een leerling op onze school kunt u via het slotje boven aan de pagina inloggen op deze site. Om in te loggen gebruikt u uw Magister gebruikersnaam en wachtwoord U ziet dan meer informatie over:

- activiteiten van het decanaat, zoals het LOB minicollege

- het bestellen en inleveren van schoolboeken

- toetsen en bevorderingsnormen

- het ouderspreekuur inclusief handleiding hoe u zich hiervoor kunt inschrijven

- hoe de communicatie met ouders wordt verzorgd

- ziek melden en verlof

- doorgeven van adreswijziging e.d.

- uitschrijven

- de rol en samenstelling van de medezeggenschapsraad

- software

Ook kunt u de brieven terugvinden die door onze school aan u zijn verzonden. 

Bovendien heeft u zonder opnieuw in te loggen direct toegang tot Magister.

Heeft u een kind op school, maar geen Magister account, dan kunt u deze aanvragen door een e-mail te sturen naar applicatiebeheer@rythovius.nl


Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.