Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium

Webinar GGD over mediawijsheid
Beste scholen,

Op 14 november 2023 organiseert GGD Brabant-Zuidoost een interactief webinar om samen met ouders in het thema mediawijsheid te duiken. Onderwerpen die aan bod komen zijn gezond mediagebruik, schermtijd, cyberpesten en sexting. Hierbij worden we versterkt door gastsprekers Emmy van Beek namens Halt en Marloes van Tetering namens Kenniscentrum Omgaan met Pesten. We zullen informatie en praktische tips delen om op een veilige, leuke en gezonde manier deel te nemen aan de digitale wereld.
 
Deze ouderavond is bedoeld voor ouders van kinderen tussen 10-15 jaar maar andere geïnteresseerden zijn uiteraard ook welkom om deel te nemen.
De ouderavond zal online plaatsvinden op dinsdag 14 november van 19:45-21:00 uur. 

Zouden jullie als school de informatie over deze ouderavond met ouders kunnen delen? Bijgevoegd is een poster die u zou kunnen gebruiken hiervoor.
 
Save the date
Volgend jaar organiseren wij ook weer online ouderavonden voor alle ouders in de regio.
De eerstvolgende data en thema’s zijn als volgt:
5 maart 2024 – Seksualiteit & relaties
18 juni 2024 - Van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

Media
  • ggd 2

Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.