Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium

Beta-tournament 4 mavo

Op 1 februari hebben drie leerlingen uit 4 mavo meegedaan aan het beta-tournament op de TU Eindhoven. Dit jaar deden er maar liefst 22 teams mee van verschillende scholen in de regio. Onze school werd vertegenwoordigd door Janneke Gilsing, Silvy van Geffen en Robin Lavrijsen.

In teams van drie zijn zij aan de slag gegaan met een praktijkopdracht waarin de bètavakken biologie, natuurkunde en scheikunde centraal stonden. Een dag lang in de weer met spannende proeven in een echt lab. Dit jaar moesten ze onderzoeken welke vorm van kunststof het duurzaamst is. Gaandeweg werden ze steeds enthousiaster en ze beten zich steeds meer vast in de vraagstukken.

Aan het einde van de dag was er een parate kennisquiz over de drie exacte vakken, waarbij ze de vijfde plaats behaalden. Maar de dag werd afgesloten met een mooie tweede prijs van het beta-tournament!

Ze hebben een mooie oorkonde ontvangen en voor elk 50 euro. Dat ze zich verbaasden over hun eigen kennis was misschien wel het mooiste van de dag. Een mooie opsteker voor deze meiden en ook voor mij.

Het was een leerzame en gezellige dag!

Annemiek Brouwers
Leerlingcoördinator mavo leerjaar 1 en 2


Media
  • beta

Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.