Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium

Ziekmelden nu ook via Magister


Het is voor ouders/verzorgers nu mogelijk een leerling via Magister ziek te melden, zowel via de app als via de browser. Het is overigens niet de bedoeling om een kind op deze wijze af te melden in verband met afspraken bij de dokter, tandarts of andere specialist. Dit dient, zoals altijd, telefonisch te gebeuren.

Een ziekmelding dient te gebeuren vóór 9.00 uur. Via de app gaat dit in drie eenvoudige stappen:
1. Ga naar Aanwezigheid en klik op Melden.
2. Kies Vandaag of Morgen en schrijf eventueel een Opmerking (bijvoorbeeld: griep).
3. Klik op Akkoord om de ziekmelding te versturen.

U kunt de ziekmelding vanaf 7.45 uur desgewenst nog steeds telefonisch doorgeven via nummer 0497-513043

Heeft u hierover nog vragen, stuur deze dan naar applicatiebeheer@rythovius.nl of neem contact op met onze receptie.

Media
  • ziek2

Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.