Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium

Introductie wijkagent


Mijn naam is Gerrie van Essen. Ik ben wijkagent binnen de gemeente Eersel. Voor het Rythovius College zal ik namens de politie als eerste aanspreekpunt fungeren.

School is voor ons een belangrijke netwerkpartner om gezamenlijk te zorgen voor een veilige leeromgeving voor de leerlingen. Ik zal dan ook met enige regelmaat op school te vinden zijn. Laagdrempelig tussen de leerlingen mijn boterham eten doe ik graag, want dan komen de echt goede gesprekken op gang.

Voordat ik als wijkagent aan de slag ging, ben ik jeugdagent geweest. Omgang met jongeren, en de daarbij horende problematieken, zijn mij niet vreemd. Ik kijk uit naar een leuke periode als wijkagent van het Rythovius College.

Voor vragen ben ik te benaderen op onderstaande contactgegevens:
Instagram; Wijkagenten_eersel
Telefoon: 0900-8844
Media
  • wijkagent

Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.