Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium

Reanimatieles


Leerlingen en burgemeester krijgen reanimatieles op het Rythovius College


Toen oud-leerling Amy Frenken, “een Hero”, voor het verzorgen van reanimatielessen in het voortgezet onderwijs het Rythovius College in Eersel benaderde, hoefde de schoolleiding niet lang na te denken. De kans dat iemand een hartstilstand overleeft, stijgt immers flink als omstanders starten met reanimeren. Amy is één van de reanimatie-instructeurs bij Heroes Keep The Heart Beat Going, een project waarbij verpleegkundigen (in opleiding) en sportdocenten (in opleiding) opgeleid worden tot reanimatie-instructeur en vervolgens lessen geven in het voortgezet onderwijs.

De reanimatielessen vinden plaats tijdens de lessen lo (lichamelijke opvoeding) in de gymzaal. In een tijdsbestek van vier weken kregen alle leerlingen de reanimatieles aangeboden. In deze periode werden tevens trainingen voor ouders en voor medewerkers aangeboden. Vrijdag 1 oktober deed ook de burgemeester van Eersel, de heer Wim Wouters, samen met waarnemend rector, de heer Toine Hogendorp, mee aan een reanimatieles. 

Er wordt bekeken of de reanimatietraining jaarlijks kan worden aangeboden.Burgemeester van Eersel, Wim Wouters (links), en waarnemend rector, Toine Hogendorp (rechts),
doen fanatiek mee aan de reanimatieles met een 4vwo klas.

Media
  • reanimatie-symbool-kl2

Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.