Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium

Robert Tops benoemd tot rector Rythovius College


Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft Robert Tops benoemd tot rector van het Rythovius College in Eersel.
 Op dit moment is hij directeur-bestuurder van Cordaad Welzijn/Welzijn de Kempen. Robert start zijn nieuwe functie op 1 december 2021. Hij volgt Marleen van den Hurk op die 1 september 2021 startte als directeur onderwijs op Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne.

Robert Tops (1980) studeerde met succes Beleids- en Organisatiewetenschappen aan Tilburg University. Tijdens zijn studie was hij medewerker van de universiteit in de koppeling tussen het middelbaar onderwijs en de universiteit en werkte hij er onder andere als onderzoeker op het gebied van wijkgericht werken en bestuurlijke vernieuwing. Van 2006 tot september 2012 was Robert adviseur maatschappelijke ontwikkeling bij BMC Advies en Management, waarna hij zijn huidige functie aanvaardde als directeur-bestuurder van Cordaad Welzijn/Welzijn de Kempen. Een organisatie die zorgt voor verbinding in negen gemeentes in Zuidoost-Brabant op het vlak van jeugd- en jongerenwerk, mantelzorg, vrijwilligers- en vluchtelingenwerk.
Ook is hij drie jaar voorzitter van de Raad van Toezicht bij een organisatie voor welzijnswerk/peuterwerk geweest. Vanaf 2017 tot nu is hij gastspreker/kennismaker voor de Algemene Vereniging voor Schoolleiders. Van begin 2017 tot einde 2019 was hij lid van de kenniskring en onderzoeker aan het lectoraat integrale veiligheid aan Avans Hogeschool. Van 2006 tot 2015 was Robert gemeenteraadslid en fractievoorzitter in de gemeente Veldhoven.
Robert is opgegroeid in Dommelen en Veldhoven, de plaats waar hij nu woont met zijn partner en drie kinderen (9, 7 en 3 jaar).
In diverse rollen maakte hij de koppeling tussen maatschappelijke ontwikkeling, lokale inbedding, politiek en onderzoek. “Zoeken naar die samenhang past bij mij. Het Rythovius College is van grote waarde voor de ontwikkeling van de kernen in de Kempen. Een school met een bewezen kwaliteit. Een school waar De Kempen trots op mag zijn. Samen met bijna 1100 leerlingen, hun ouders/opvoeders, ketenpartners en een team van gedreven professionals zullen we verder bouwen aan de toekomst van en voor jongeren in De Kempen. Ik kijk er zeer naar uit.”, aldus Robert.

In overleg met de MR is besloten dat voor de periode van 1 september tot 1 januari Toine Hogendorp, de huidige conrector onderwijs van het Rythovius College, als waarnemend rector zal optreden. 

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van. Meer informatie op www.omo.nl

Media
  • Foto Robert Tops

Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.