Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium

Toine Hogendorp waarnemend rector


Bericht van OMO over opvolging rector

Zoals bekend start Marleen van den Hurk per 1 september 2021 als directeur onderwijs op Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne.De procedure voor de opvolging van Marleen is inmiddels gestart. Uiteraard is dat een intensief proces dat we zorgvuldig met meerdere personen uit de school uitvoeren. Wij streven ernaar een nieuwe rector te kunnen benoemen met als startdatum 1 januari 2022.

Voor de tussenliggende periode hebben wij met instemming van de MR een oplossing gevonden. Van 1 september tot 1 januari zal Toine Hogendorp, de huidige conrector onderwijs van het Rythovius College, als waarnemend rector optreden. 

Met vriendelijke groet,
namens Raad van Bestuur
vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Jos Kusters
voorzitter
Media
  • Toine  Wit

Schoolgids

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.