Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium

#Kempenbranie: resultaten tweede meting


#Kempenbranie
: Aan de slag met de resultaten van de tweede meting

Onder de noemer #Kempenbranie werken de Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel en Bergeijk samen met de scholen voor Voortgezet Onderwijs in de Kempen, Novadic-Kentron en de GGD Brabant-Zuidoost aan een nieuwe aanpak om het welbevinden van jongeren te vergroten en problemen te voorkomen. Kempenbranie is de lokale campagnenaam voor de IJslandse aanpak waar de Kempengemeenten in 2018 mee zijn gestart. Een aanpak die zich in IJsland al heeft bewezen en inmiddels in meer dan 32 landen wordt gebruikt. Een aanpak die focust op het creëren van een positieve omgeving voor de jeugd en waarin wordt geprobeerd om beschermende factoren te vergroten en de risicofactoren te verkleinen.

Onderdeel van deze aanpak is een periodieke vragenlijst die de leefwereld van de jongeren in beeld brengt. Met de vragenlijst worden de beschermende- en risicofactoren in de leefomgeving van kinderen/jongeren in  beeld gebracht, zoals de rol van ouders, familie en vrienden, school en vrijetijdsbesteding. Op basis van deze informatie worden gerichte acties ingezet. Eind 2020 is een tweede meting uitgevoerd onder jongeren in klas 4 (15/16 jarigen) van het Pius X-College en het Rythovius College. De resultaten van deze meting zijn nu bekend. Het volledige rapport kunt u vinden op www.kempenbranie.nl en in de gemeenteberichten van het huis-aan-huis blad.


Media
  • Kempenbranie4

Schoolgids

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.