Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium

Rythovius voert Kempenbranie onderzoek weer uit in samenwerking met de GGD en gemeente


Jongeren kunnen zich beter ontwikkelen wanneer zij opgroeien in een positieve, gezonde en veilige leefomgeving. Opgroeien in een zogenaamde kansrijke omgeving maakt ook de kans kleiner dat zij gaan drinken, roken of drugs gaan gebruiken. Met ‘De Kempenbranie’ aanpak werkt iedereen in de gemeente samen aan het vormen van de positieve leefomgeving voor jongeren: thuis (gezin), op school, in de vriendenkring (peergroep) en in de vrije tijd. 

Het Rythovius College helpt om de gezondheid, leefstijl, het welzijn en de omgeving van jongeren in kaart te brengen. Dit doen wij door het uitzetten van een online vragenlijst onder de scholieren van klas 2 en 4. Het gaat om de derde meting van het Kempenbranie onderzoek. Ouders/verzorgers en leerlingen uit klas 2 en 4 ontvangen hierover meer informatie.

Hoe verloopt het Kempenbranie onderzoek 2022? 
Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, omgeving en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie. Leerlingen die daar behoefte aan hebben kunnen contact opnemen met een JGZ-arts of JGZ verpleegkundige.

Deelname aan de monitor
Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor het onderzoek meer informatie. Deelname is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Kempenbranie onderzoek 2022
De GGD’en voeren het Kempenbranie onderzoek 2022 uit en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut die het onderzoek landelijk onderzoek onder de naam Opgroeien in Kansrijke Omgeving (OKO) uitvoeren. 

De GGD Brabant-Zuidoost is in 2018 begonnen met De Kempenbranie. Dit onderzoek vindt elke twee jaar plaats. Meer informatie over het onderzoek vindt u op www.ggdbzo.nl en www.kempenbranie.nl

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over het Kempenbranie onderzoek 2022? Dan kunt u contact opnemen met afdeling onderzoek via kempenbranie@ggdbzo.nl 088 0031 100 of kijk bij de veelgestelde vragen op onze website van de GGD Brabant-Zuidoost. 


Media
  • Kempenbranie4

Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.