Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium

Covid 19

Beslisboom

Deze beslisboom is een handig hulpmiddel om de keuze te maken of u wel of niet thuis moet blijven. Uiteraard is de receptie altijd bereid om de beslisboom samen met u te doorlopen.

Mondkapjes

Naar aanleiding van de persconferentie op dinsdag 13 oktober, heeft onze school in overleg met de leerlingen-, ouder- en personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad besloten het dragen van mondkapjes in school verplicht te stellen. Dit geldt voor het gehele gebouw, behalve tijdens de les en in de voorhal of aula. Deze verplichting gaat in op maandag 26 oktober. Tot dit tijd is er nog steeds het dringende advies om mondkapjes te dragen.

Veiligheids- en hygiënemaatregelen


De poster van de rijksoverheid met regels in onze school is op diverse plaatsen in onze school te zien.


Media
  • mondkapje klein3

Schoolgids

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.