Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium

Vakspreekuren


Vanuit de gedachte dat in alle afdelingen niet alleen verrijking maar ook ondersteuning belangrijk is, worden er vanaf aankomend jaar zogenaamde vakspreekuren in het leven geroepen. Het gaat hierbij om vakondersteuning door vakdocenten na de lessen. De mogelijke leerachterstanden die het onderwijs op afstand bij een aantal leerlingen ten gevolge heeft gehad, om uiteenlopende redenen, zijn daarnaast een goede reden om het vakspreekuur breed in te zetten en vanaf het begin van het schooljaar. 

Rooster 
We zetten het vakspreekuur voor alle theorievakken in, waar mogelijk een apart vakspreekuur voor bovenbouw (bb) en onderbouw (ob), gegeven door docenten die daarvoor bevoegd zijn. Ieder theorievak staat op het vakspreekurenrooster, maar op de kernvakken wordt extra ingezet. De vakspreekuren worden per periode gegeven. De bezetting kan per periode verschillen en daarbij het rooster. Het rooster zal op de site geplaatst worden bij leerlingen>vakspreekuren.


Media
  • vsu

Schoolgids

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.