Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium

Rythovius in bedrijf


Vanuit alle lagen van het Rythovius College klonken geluiden over de behoefte aan meer onderwijs buiten school, het zogenaamde ‘buitenschools leren’: van leerlingen, vakdocenten, mentoren, leerlingcoördinatoren, afdelingsleiders en directie. Daarnaast vragen bedrijven in regio De Kempen op hun beurt ook naar jongeren die graag willen werken. 

Het Rythovius College heeft daarom besloten deze twee vragen samen te brengen en een bedrijvennetwerk op te zetten. Dit project heeft de naam Rythovius In Bedrijf gekregen en is een initiatief dat voortkomt uit het Sterk Techniek Onderwijs. Rythovius In Bedrijf (RIB) gaat zich richten op het slaan van een effectieve brug tussen onze leerlingen en het bedrijfsleven, waardoor we leerlingen niet alleen kennis kunnen bijbrengen binnen onze eigen muren, maar ook buiten de deur. De Kempen is een aantrekkelijke regio, en door de samenwerking tussen Kempische ondernemers, scholen en de gemeenten te intensiveren kunnen we ervoor zorgen dat de regio aantrekkelijk blijft om in te wonen, te werken, te leren en te recreëren. Op het Rythovius College wordt voorzien in een brede vorming, waar kennisoverdracht, reflectie en ontwikkeling centraal staan naast oefenen, uitproberen, vallen en opstaan. Onze jongeren komen later terecht in een dynamische arbeidsmarkt. Ze zullen in deze markt moeten leren op te vallen voor organisaties en ze zullen hun loopbaan zelf moeten vormgeven. Het is aan het onderwijs en het bedrijfsleven hen daarop voor te bereiden. Op het Rythovius College worden leerlingen in een veilige omgeving voorbereid op een zelfstandige rol in de maatschappij. Rythovius In Bedrijf sluit daar mooi op aan.

Uiteindelijk willen we onze leerlingen een variëteit aan mogelijkheden bieden:
Bedrijfsbezoeken en excursies; 
Gastcolleges door (young) professionals; 
Beroepsoriënterende (snuffel-)stages en meeloopdagen bij een bedrijf, organisatie of instelling; 
Het maken van een profielwerkstuk in samenwerking met het bedrijfsleven; 
Voorlichtingsactiviteiten voor mbo, hbo en wo; 
Het aanbod van bedrijven voor zaterdag- en vakantiebaantjes. 
Hoewel we net een erg onzekere periode achter de rug hebben, is het toch het doel om al vanaf volgend schooljaar onze leerlingen meer te leren in de praktijk. Mocht u ideeën hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar e-mailadres lvagtmaal@rythovius.nl

Lotte van Agtmaal

Coördinator Rythovius In Bedrijf & decaan mavo

Media
  • rythoviusinbedrijf2

Schoolgids

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.