>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium

Aanmelden

Het aanmelden vindt plaats in de week van 2 - 6 maart 2020. Je bent hiervoor samen met je ouders van harte welkom op het Rythovius College op maandag 2 maart van 18.00 - 20.00 uur, dinsdag 3 maart van 16.00 - 18.00 uur en woensdag 4 maart van 14.00 - 17.00 uur . Voor meer informatie zie: https://www.rythovius.nl/Groep-8/Aanmelden
Voor meer informatie over het aanmelden voor leerjaar 2 en hoger zie: https://www.rythovius.nl/Over-ons/Inschrijven-klas-2-en-hoger

Schoolgids


Download

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.