>>

Voorlichtingsactiviteiten Tilburg University


Tilburg University heeft de volgende activiteiten

3 oktober
Night University 
klik hier voor meer informatie

26 oktober
Open Dag

20 t/m 29 november
Meeloopdagen

Zie verder ook de website van Tilburg UniversitySchoolgids


Download

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.