>>

Jaarverslag 2018 Ons Middelbaar Onderwijs


Het jaarverslag 2018  de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is verschenen.

U kunt het hier online inzien.Schoolgids


Download

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.