Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium

Magister is gesloten


Wegens werkzaamheden is Magister momenteel gesloten voor ouders en leerlingen.

Op de eerste schooldag na de zomervakantie (maandag 5 september 2022) wordt zij weer geopend.

Media
  • logo magister

Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.