>>

Magister is gesloten


Wegens werkzaamheden is Magister momenteel gesloten voor ouders en leerlingen.

Op de eerste schooldag na de zomervakantie (maandag 19 augustus 2019) wordt zij weer geopend.


Schoolgids


 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.