>>

Wij feliciteren al onze geslaagden!


Vandaag is de uitslag bekend geworden van het tweede tijdvak. 


 Onze slagingspercentages zijn als volgt: 

- Mavo 97 % geslaagd
- Havo 90 % geslaagd
- Vwo 97 % geslaagd


Wij zijn erg trots op de prestaties van al onze leerlingen en feliciteren hen van harte. 


Schoolgids


 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.