>>

Bekendmaking uitslag van het examen 2e tijdvak

  • Alle kandidaten worden vanaf 10.00 uur zo snel mogelijk gebeld.
  • De mentor bespreekt met de kandidaten hoe laat zij op school worden verwacht voor het overhandigen van de examenresultaten. 
  • Alle kandidaten ontvangen een voorlopige cijferlijst én een formulier voor aanvraag van een herkansing/herprofilering.


Schoolgids


 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.