>>

Diefstal examens leidt tot ongeldigheidsverklaring Centraal Examens

Persbericht

Eersel, 4 juni 2019

Diefstal examens leidt tot ongeldigheidsverklaring Centraal Examens

Na diefstal van een postzak met daarin twee examens vwo van het Rythovius College heeft de Onderwijsinspectie op 3 juni jl. het schriftelijk Centraal Examen geschiedenis en wiskunde A van het vwo voor deze school ongeldig verklaard. Deze examens waren vanuit het postdepot aangetekend onderweg naar de tweede corrector.

De leerlingen moeten dit examen opnieuw maken in het tweede tijdvak van de examens.

Wij betreuren dat dit incident heeft plaatsgevonden en beseffen dat dit voor de betreffende leerlingen erg vervelend is. De leerlingen en hun ouders zijn persoonlijk geïnformeerd. Wij stellen alles in het werk om voor de leerlingen deze examens zonder extra spanning te laten verlopen. Om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden naar het zo onverwacht opnieuw moeten maken van het examen bieden we ze extra begeleiding en examentraining aan.


Schoolgids


 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.