>>

Jongeren Filosofiedebat

Op vrijdag 12 april deed een delegatie van de 4 vwo filosofieklas opnieuw mee aan het jaarlijkse jongeren filosofiedebat in boekhandel van Piere te Eindhoven waarbij drie teams van filosofieleerlingen van het Rythovius College, het Augustinianum en het Maurick College elkaar bestreden met hun retorische vaardigheden. April is de maand van de filosofie waarin allerlei lezingen, symposia en debatten worden georganiseerd op universiteiten en scholen door het land. Het thema dit jaar was: Ik stuntel, dus ik ben. Wij mensen hebben de neiging onszelf te zien als bijzondere wezens op grond van onze intelligentie, zelfbewustzijn, morele kennis, taal of wat dan ook, maar in feite is ook blunderen op allerlei gebied een zeer menselijke eigenschap die misschien wat meer nadruk behoeft. Met dat thema in het achterhoofd werd gediscussieerd over de volgende drie stellingen: 'Wetenschappers zijn ook maar prutsers', 'De unieke ervaring is een illusie' en 'Geld doneren aan goede doelen heeft geen zin'. Hoewel volgens de jury het Augustinianum de debatwedstrijd won, wisten onze Rythoviusleerlingen zich zeer goed staande te houden tijdens twee debatten die volgens de jury 'gelijk' eindigden. Het was sowieso een leerzame en leuke ervaring om aan zo'n debatwedstrijd mee te doen.


Schoolgids


 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.