>>

LOB minicollege: arbeidsmarkt


Op 11 april, vanaf 19.30 uur, organiseren de decanen van het Rythovius College in het kader van LoopbaanOriëntatie en -Begeleiding voor de vierde keer een LOB minicollege op school voor ouders en verzorgers van klas 2 t/m 6, mavo, havo en vwo. Het thema van dit jaar is de arbeidsmarkt. Het belooft een zeer interessante en informatieve avond te worden met drie gastsprekers.

Ton Wilthagen is hoogleraar Institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan de Tilburg University. Daarnaast is hij gasthoogleraar aan de KU Leuven, België. In het maatschappelijk debat en in de media is Ton Wilthagen een veelgevraagd arbeidsmarktexpert. Hij houdt zich actief bezig met sociale innovatie van de arbeidsmarkt, in veelvuldig contact met maatschappelijke spelers en bedrijven, zowel op regionaal, nationaal als Europees niveau. Hij ontwikkelde in Nederland o.a. de Startersbeurs voor werkzoekende jongeren www.startersbeurs.nu), waarvan enkele duizenden jongeren gebruik hebben gemaakt. Tijdens het LOB minicollege zal hij zijn licht laten schijnen op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Desiree Peeters en Birgitte van Nuland, beiden een achtergrond in het uitzendwezen, startten 10 jaar geleden hun eigen trainingsbureau in het mbo-onderwijs, mbo.solliciteert. Sinds 8 jaar verzorgen ze ook trainingen in het voortgezet onderwijs om leerlingen van vmbo/havo/vwo voor te bereiden op hun stap naar het mbo/hbo/wo.

Zij zullen ingaan op de vaardigheden waarover een toekomstig werknemer dient te beschikken op de arbeidsmarkt. “Wij maken de leerling bewust van de arbeidsmarkt, de concurrentie die hij heeft, dat ‘onderscheiden’ belangrijk is. ‘Houding’, ‘gedrag’ en ‘motivatie’ blijven belangrijk in het sollicitatieproces!” De leerlingen leren zich te profileren. Het cv, de motivatiebrief, het sollicitatiegesprek en een elevator-pitch komen hierbij aan bod. Tijdens het LOB minicollege lichten zij deze interactieve aanpak graag toe.

Ouders en verzorgers zijn van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden via de link in de nieuwsbrief of de hierover onlangs verzonden mail.


Met vriendelijke groet,

Esther Biemans
Nelleke den Braber

De decanen van het Rythovius CollegeSchoolgids


 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.