>>

Alle talentstromen voor iedereen!

Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen leerlingen van klas 1 mavo, havo, atheneum én gymnasium kiezen voor een van de talentstromen kunst, science, sport.

De mavoleerlingen volgen de talentstromen tot en met leerjaar 2, havo, atheneum en gymnasium tot en met de derde klas.

Meer informatie hierover wordt gegeven op de Open Dag op zondag 27 januari van 13.00-16.00u en op de algemene voorlichtingsavond voor ouders van groep 8 op maandag 4 februari om 19.30u.


Schoolgids


 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.