>>

Nieuws

Lezing Kobe Vanroy (Autisme & Grit)
Nieuwe schoolgids beschikbaar
Jaarverslag 2018 Ons Middelbaar Onderwijs
Wij feliciteren al onze geslaagden!
Inleveren boeken
Crowdfundingsactie 1M2
Jongeren Filosofiedebat
Leerlingen excelleren in Duitsland
Alle talentstromen voor iedereen!
Inzamelpunt Voedselbank
Schoolplan 2019-2023
iPad brugklassers 2018-2019
Werkend leren in Brainportregio

Schoolgids


 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.