>>


Havo-kansklas

Voor leerlingen van wie bij aanmelding nog niet duidelijk is of zij het best het mavo-niveau of het havo-niveau kunnen volgen kan de havo-kansklas een uitkomst zijn. Leerlingen krijgen les op havo-niveau. Zo ontdekken school en leerling in de praktijk welk niveau (mavo-havo) haalbaar is. Gemiddeld een uur per week wordt besteed aan projecten. Na het eerste jaar wordt er dan, op basis van prestaties en mogelijkheden van de leerling, gekozen voor 2 mavo of 2 havo (talentstroom/ regulier).


Schoolgids


Download

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.