>>


Havo-kansklas

Voor leerlingen van wie bij aanmelding nog niet duidelijk is of zij het best het mavo-niveau of het havo-niveau kunnen volgen kan de havo-kansklas een uitkomst zijn. Leerlingen krijgen les op havo-niveau. Zo ontdekken school en leerling in de praktijk welk niveau (mavo-havo) haalbaar is. Gemiddeld een uur per week wordt besteed aan projecten. Na het eerste jaar wordt er dan, op basis van prestaties en mogelijkheden van de leerling, gekozen voor 2 mavo of 2 havo (talentstroom/ regulier).

Talentstroom

Leerlingen van de havo-kansklas kunnen net als  leerlingen van mavo kiezen uit de twee talentstromen Kunst en Sport (2 uur).

Anglia

Indien leerlingen van de brugklas gemotiveerd zijn, kunnen zij deelnemen aan Anglia, zo ook de leerlingen uit de havo-kansklas.


Schoolgids


 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.