Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Anglia

Het Rythovius College biedt een mooie kans voor leerlingen die hun Engels willen verrijken: Anglia. 

Bij Anglia wordt op creatieve wijze omgegaan met de wereldtaal Engels. Iedereen die Engels leuk vindt kan hieraan deelnemen en op eigen niveau werken. in een volgend schooljaar kunnen deelnemers doorstromen naar een hoger niveau. Het project loopt gedurende tien lesweken, 1 lesuur per week. Dit is de voorbereiding op de examens. Daarnaast zijn er enkele projectdagen.

Het Angliaproject is een aanvulling op het normale programma van het vak Engels. In het kader van dit project kunnen leerlingen op verschillende niveaus examens afleggen en diploma’s behalen.

Het eindniveau is  ‘Master of British English’, een certificaat dat toegang geeft tot Engelse (en Engelstalige) universiteiten en hogescholen.

Aan deelname zijn kosten (€100 per jaar) verbonden voor o.a. extra materiaal, deelname aan examens en bezoek van native speakers.


Schoolgids


Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.