Volg ons ook!
>>
  • Mavo
  • Havo
  • Atheneum
  • Gymnasium


Anglia

Het Rythovius College biedt een mooie kans voor leerlingen die hun Engels willen verrijken: Anglia. Er is veel belangstelling voor het project, de deelnemende leerlingen zijn enthousiast en de behaalde resultaten zijn uitstekend.

Bij Anglia wordt op creatieve wijze omgegaan met de wereldtaal Engels. Iedereen die Engels leuk vindt kan hieraan deelnemen en op eigen niveau werken. De enige voorwaarde is dat de leerling gemotiveerd is. Het project loopt gedurende twintig lesweken en tussentijds stoppen is niet mogelijk vanwege de examens die eraan verbonden zijn. 

Het Angliaproject is een aanvulling op het normale programma van het vak Engels. In het kader van dit project kunnen leerlingen op verschillende niveaus examens afleggen en diploma’s behalen. Die diploma’s vormen een interessante vermelding op een cv.

Daarnaast kunnen goede leerlingen een zogenaamde ‘Master of English’ behalen, een certificaat dat toegang geeft tot Engelse (en Engelstalige) universiteiten en hogescholen.

Aan deelname zijn kosten (€100 per jaar) verbonden voor o.a. extra materiaal, deelname aan examens en bezoek van native speakers.

Leerlingen worden op basis van hun niveau ingedeeld.


Schoolgids

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1, 5521 CK Eersel
  
Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.